Nguyễn Việt Hưng

  • Home
  • Nguyễn Việt Hưng

Nguyễn Việt Hưng

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Ông Hưng là người sáng lập và là Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và Công nghệ Việt Nhật. Ông tốt nghiệp thạc sỹ và đại học tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, chuyên ngành tự động hoá. Đến nay, ông đã có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tự động hoá, tích hợp hệ thống và thiết bị an ninh.

Tổng quan và kinh nghiệm

Ông Hưng là người sáng lập và là Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và Công nghệ Việt Nhật. Ông tốt nghiệp thạc sỹ và đại học tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, chuyên ngành tự động hoá. Đến nay, ông đã có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tự động hoá, tích hợp hệ thống và thiết bị an ninh.

Lãnh đạo tập thể

0%

Chăm sóc khách hàng

0%

Thiết bị an ninh nghiệp vụ

0%

Quản lý dự án

0%