Hạ tầng giao thông

  • Home
  • Hạ tầng giao thông

Hạ tầng giao thông

Ngoài những lĩnh vực truyền thống cung cấp các thiết bị khoa học công nghệ, thiết bị an ninh chuyên dùng, thiết bị dầu khí và thiết bị thí nghiệm. Trong những năm gần đây, công ty Vijatech đã đa dạng việc mảng phát triển kinh doanh bằng cách mở rộng phát triển các sản phẩm dịch vụ trong các lĩnh vực hàng không, đường bộ, đường sắt và đường thủy:

  • Hàng không: Vijatech chuyên cung cấp, lắp đặt các thiết bị công nghệ phục vụ sân bay, trong đó chủ yếu bao gồm các phương tiện, thiết bị kiểm tra, soi chiếu, phương tiện, thiết bị bảo vệ giám sát an ninh, các hệ thống giám sát, quan trắc, phòng kiểm tra kỹ thuật, kiểm tra chất lượng, thiết bị điện và hệ thống đèn tín hiệu đường băng, các hệ thống cất hạ cánh chính xác ILS cho đường băng, đội xe phục vụ chuyên dụng trong sân bay… Ngoài ra, công ty còn cung cấp các thiết bị phát hiện chất độc hóa học, dò chất phóng xạ, thiết bị kiểm tra máy bay, hệ thống điều khiển, viễn thông, biển báo.
  • Đường bộ: Vijatech tập trung phát triển, cung cấp và lắp đặt cho hệ thống giao thông thông minh (ITS) áp dụng cho đường cao tốc nhằm nâng cao năng lực vận chuyển, giao thông thông suốt và kiểm soát an toàn giao thông, trong đó có cung cấp, lắp đặt hệ thống camera giám sát an toàn giao thông CCTV được lắp đặt trong các đô thị lớn nhằm nắm bắt, kiểm soát ùn tắc và kiểm soát trật tự an toàn giao thông.
  • Đường sắt, đường thủy: Bên cạnh việc phát triển giao thông đường bộ, hàng không, việc phát triển đồng bộ và hiện đại hóa hệ thống đường sắt, đường thủy cũng nằm trong định hướng của công ty. Vijatech có khả năng cung cấp, lắp đặt hệ thống điều khiển giao thông đường thủy VTS, hệ thống phao tiêu biển báo và thiết bị chống ồn, biển báo phục vụ cho đường sắt…