An ninh – Quốc phòng

 • Home
 • An ninh – Quốc phòng

An ninh – Quốc phòng

Công ty Vijatech đã tham gia vào các dự án lớn với các cơ quan, đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Dựa vào yêu cầu của khách hàng để đưa ra thiết kế, giải pháp cung cấp, tích hợp, thi công lắp đặt các hệ thống soi chiếu, giám sát, mô phỏng huấn luyện và đào tạo. Ngoài ra, Vijatech còn là đối tác quen thuộc của các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực này, được ủy quyền nhập khẩu và cung cấp thiết bị chuyên dụng trong nhiều dự án

Một số dự án và sản phẩm tiêu biểu:

 • Cung cấp và lắp đặt hệ thống quan sát CCTV cho các đại sứ quán tại Hà Nội.
 • Cung cấp và tích hợp các bộ thiết bị quan sát, liên lạc chuyên dụng cho các Cục cảnh sát.
 • Cung cấp và đào tạo sử dụng xe chuyên dụng vận chuyển thuốc nổ
 • Cung cấp thiết bị xe phá sóng chuyên dụng
 • Cung cấp xe rào chắn phòng chống bạo loạn, giải tán đám đông
 • Cung cấp xe lội nước phục vụ công tác cứu hộ cứ nạn
 • Đầu tư chiều sâu các phòng thí nghiệm Khoa học công nghệ cho các Cục kỹ thuật nghiệp vụ và Viện nghiên cứu
 • Cung cấp các hệ thống giám sát, thu chặn hợp pháp trong lĩnh vực viễn thông di động và mạng Internet
 • Cung cấp các giải pháp chứng cứ số (digital forensic)
 • Cung cấp các giải pháp trinh sát thông tin trên không gian mạng (OSINT)
 • ….