Projects Categories: Tích hợp hệ thống

Standard

Gói thầu EPC: Thiết kế, xây dựng, lắp đặt hệ thống ITS

Gói thầu EPC: Thiết kế, xây dựng, lắp đặt và chuyển giao công nghệ hệ thống ITS (Giao thông thông minh) cho tuyến đường cao tốc Long Thành – Dầu Giây