Projects Categories: Thiết bị thí nghiệm

Standard

Cung cấp thiết bị cho phòng thí nghiệm trường ĐHBK Hà Nội

Cung cấp thiết bị cho phòng thí nghiệm Khoa học công nghệ của trường ĐHBK Hà Nội