Projects Categories: Hạ tầng giao thông

Standard

Cung cấp hệ thống dò xe VDS cho dự án ITS SG-TL

Cung cấp hệ thống dò xe VDS cho dự án ITS SG-TL

Standard

Gói thầu EPC: Thiết kế, xây dựng, lắp đặt hệ thống ITS

Gói thầu EPC: Thiết kế, xây dựng, lắp đặt và chuyển giao công nghệ hệ thống ITS (Giao thông thông minh) cho tuyến đường cao tốc Long Thành – Dầu Giây