Projects Categories: Dầu khí - Hoá chất

Standard

Cung cấp hệ thống lọc Tua-bin EMZ cho lọc dầu BSK

Cung cấp hệ thống lọc Tua-bin EMZ cho lọc dầu BSK