Projects Categories: An Ninh - Quốc Phòng

Standard

Lắp đặt đường truyền IP cho hệ thống camera

Lắp đặt đường truyền IP cho hệ thống camera

Standard

Cung cấp Rô-bốt rà phá bom mìn cho Bộ Công an

Cung cấp Rô-bốt rà phá bom mìn cho Bộ Công an