Giá trị cốt lõi

  • Home
  • Giá trị cốt lõi

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Uy tín, đáng tin cậy: thể hiện qua sản phẩm, qua lời nói, hành động của mỗi CB-CNV và sẵn sàng chia sẻ mọi vấn đề với đối tác.

Chất lượng:  VIJATECH cam kết xây dựng những công trình chất lượng và thẩm mỹ cao, đạt chất lượng và an toàn, không ngừng đầu tư trang thiết bị hiện đại, áp dụng công nghệ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào quản lý doanh nghiệp và thi công công trình, xem chất lượng là nhân tố mang tính quyết định để tăng khả năng cạnh tranh của Công ty.

Kỷ luật: Tác phong công nghiệp là giá trị cốt lõi, là truyền thống văn hóa của VIJATECH. Toàn thể lực lượng nhân sự luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, tuân thủ quy định và sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu công việc.

Trách nhiệm xã hội: VIJATECH cam kết đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế bền vững của địa phương, nâng cao đời sống Cán bộ Công nhân viên, chia sẻ một phần trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng.