Ngày: Tháng Tám 6, 2021

Standard

Thông báo Lịch trực công ty trong thời gian giãn cách xã hội

Kính gửi Quý khách hàng & Quý đối tác, Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, tuân thủ theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng chính phủ và Chỉ thị 17/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 23/7/2021 thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn